Du bruger en ældre browserversion. Brug en understøttet version for at få den bedste MSN-oplevelse.

Minister: Højere fartgrænser giver årlig milliongevinst

Ingeniøren's logo Ingeniøren 06-10-2017 Nicklas Andersen

Højere hastigheder på vejene er en god investering. Det mener Transportminister Ole Birk Olesen i hvert fald, og han foreslår derfor at hæve grænserne.

Højere fartgrænser vil ifølge Vejdirektoratets beregninger give årlige gevinster på 163 millioner kroner.

Beregningerne er foretaget på baggrund af et ministersvar 3. oktober til Transportudvalget. Her har udvalget spurgt ind til gevinsterne ved højere fartgrænser.

Ministerens forslag lægger op til, at man på udvalgte motorveje hæver grænsen på 110 til 130 km/t. Det vil medføre årlige gevinster på 80 mio. kr. Ligeledes foreslås det, at man på udvalgte landeveje hæver grænsen fra 80 til 90 km/t, hvilket vil medføre årlige gevinster på 83 mio. kr., viser Vejdirektoratets tal.

Bag tallene

Til beregning af gevinster har Vejdirektoratet haft forskellige antagelser om den danske trafik. De antager f.eks., at hvis man hæver grænsen fra 80 til 90 km/t så vil gennemsnitshastigheden stige med 2 km/t.

Med hensyn til grænsen, der foreslås hævet fra 110 til 130, antager direktoratet at gennemsnitshastigheden vil stige med 6 km/t.

Direktoratet understreger, at forslaget har »en positiv nettonutidsværdi«, altså at det på sigt vil være en overskudsforretning. I en anden beregning foretaget af Vejdirektoratet kommer de frem til, at hastighedsændringerne samlet set vil generere en nettogevinst på 661,7 mio. kr. over 15 år.

Det er altså den samlede gevinst fratrukket omkostninger ved etablering af forslaget. I opstartsperioden vil der nemlig være omkostninger forbundet med autoværnsforbedringer – altså bedre sikkerhed på vejene til at imødekomme de højere hastigheder. Med i beregningerne er imidlertid ikke de eventuelle øgede samfundsudgifter til sygehusvæsen, der kan opstå som følge af øget fart på vejene.

Hurtigere hjem til familien

Tidligere på året hævdede Transportministeren desuden, at der udover gevinster i kolde kontanter også er andre fordele forbundet med forslaget:

»Det vil kunne forbedre vilkårene for samfundets vækst, når den enkelte bilist oplever, at tiden kan bruges andre steder end på vejene – eksempelvis hos familien, vennerne eller på arbejdet,« siger Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse fra den 19. august.

I finanslovsforslaget for 2018 er der i alt blevet øremærket 93,6 millioner kroner til de højere hastighedsgrænser og de dertil tilhørende autoværnsforbedringer.

Billeder af de udvalgte strækninger

© Provided by Ingeniøren

Af kortet fremgår de strækninger, som Vejdirektoratet vurderer, kan opgraderes til den generelle hastighedsbegrænsning på 130 km/t. Den blå markering angiver længere strækninger, mens den røde angiver mindre justeringer. Kilde: Vejdirektoratet

© Provided by Ingeniøren

De grønne streger angiver landevejsstrækninger. Kilde: Vejdirektoratet

Minister: Højere fartgrænser giver årlig milliongevinst © Provided by Ingeniøren Minister: Højere fartgrænser giver årlig milliongevinst

Jobopslag fra Jobfinder

image beaconimage beaconimage beacon