Ved at bruge denne tjeneste og relateret indhold accepterer du brug af cookies til analyseformål, tilpasset indhold og reklamer.
Du bruger en ældre browserversion. Brug en understøttet version for at få den bedste MSN-oplevelse.

Trods oprustning på værkstedet: IC4 er stadig DSB's ustabile bundskraber

Ingeniøren's logo Ingeniøren 10-08-2017 Steffen McGhie

De eneste målsætninger for IC4 er fremover at få flest muligt tog på skinnerne med bedst mulig driftsstabilitet. Sådan lød udmeldingen i december, da DSB præsenterede sin plan for udfasningen af IC4 og dermed endegyldigt opgav ambitionen om, at IC4 en dag skulle afløse de aldrende IC3-tog.

Mekanikerne har fået besked på at droppe alle tiltag, som ikke handler om at øge driftsstabiliteten, for eksempel tiltagene for at forbedre passagerkomforten og for at gøre togene i stand til at køre med fire sammenkoblede togsæt.

Siden er det imidlertid gået trægt med at forbedre driftsstabiliteten. Det viser den seneste statusrapport for IC4, som DSB netop har offentliggjort. Ganske vist skriver DSB i den nye statusrapport, at situationen lysner:

»Sammenlignet med samme periode sidste år er der sket en forbedring af togets driftsstabilitet på ca. 10%, og niveauet ligger fortsat over det minimum for MDBF, som blev fastlagt i IC4 anbefalingen fra december 2016,« lyder det i rapporten.

MDBF henviser til, at driftsstabiliteten måles på det såkaldte MDBF-tal (mean distance between failure), som dækker over antallet af kørte kilometer mellem hvert teknisk problem, der forsinker toget mere end 2:59 minutter.

Ringere siden december

Men udviklingen i IC4-togens driftsstabilitet har været præget af store udsving, og siden DSB i december satte fuld fokus på at øge driftsstabiliteten, er MDBF-tallet faldet. Det viser en gennemgang af DSB's månedlige statusrapporter for IC4. Ved DSB’s udmelding i december lå driftsstabiliteten på 5.135 kilometer mellem tekniske problemer efter flere måneders markant fremgang, mens det i den nye statusrapport ligger på bare 4.407 kilometer.

»Vi arbejder hele tiden på at forbedre driftsstabiliteten, men der er fortsat meget stor variation mellem de forskellige togsæt,« erkender driftsdirektør i DSB, Anders Egehus.

Årsagen til, at driftsstabiliteten stik imod ambitionen er faldet siden december, kan delvist forklares ved DSB’s anden ambition for IC4, nemlig at få så mange IC4-togsæt i drift som muligt. Det indebærer nemlig, at DSB løbende klargør flere af de hidtil ukampdygtige togsæt til passagerdrift, herunder nogle togsæt med lav driftsstabilitet, som trækker ned i statistikken.

»Hvis jeg havde forklaringen på, at IC4 har så lav driftsstabilitet, så havde vi jo adresseret det. Men en del af forklaringen er, at vi har taget flere IC4-tog i drift, så nogle af togsættene med en lav driftsstabilitet nu er med i puljen, og det giver en større variation i stabiliteten. Vi må bare erkende, at det er et langt og sejt træk at øge driftsstabiliteten på IC4,« siger Anders Egehus.

Værste i togflåden

Overordnet set er det imidlertid de samme problemer, som har plaget IC4 siden leveringen i 00’erne, der stadig spøger.

»De aktuelle problemer er stort set de samme problemer med især døre, skydetrin og powerpacks, som vi hele tiden har oplevet med IC4,« siger Anders Egehus.

Læs også: IC4 hjemsøges af ti år gamle problemer

Den såkaldte powerpack indeholder IC4-togets dieselmotor, turbolader, kompressor, generator og kølesystem. Problemerne med dørene og kraftforsyningen har hjemsøgt IC4 siden 2009, hvor DSB overtog ansvaret for at færdiggøre togene. De samme problemer er blevet fremhævet i den store IC4-undersøgelse fra konsulenthuset Atkins i 2011 og igen i undersøgelsen fra jernbanekonsulenterne Prose i 2014.

Heller ikke i sammenligningen med DSB’s andre tog er der megen opmuntring at hente. IC3 præsterede sidste år over 33.000 kilometer mellem tekniske problemer, der forsinker toget mere end 2:59 minutter. Det er mere end syv gange så meget som det seneste MDBF-tal for IC4. Øresundstogene præsterede sidste år over 21.000 kilometer mellem tekniske problemer, mens S-togene præsterede over 19.000 kilometer. Det viser DSB's årsrapport for 2016.

Selv DSB's næstringeste tog, de gamle MR-diesellokomotiver, som skulle have været ophugget fra 2012, præsterer over 9.000 kilometer mellem tekniske problemer.

Exit IC4

DSB’s nye IC4-plan indebærer, at toget skal køre syv år mere på regionalstrækningerne, før det udfases i 2024, når DSB har købt nye eltog til de danske jernbaner.

DSB fokuserer indtil da alene på af få flest muligt tog på skinnerne med den bedst mulige driftsstabilitet.

Alle andre bestræbelser, for eksempel på at opnå forbedret passagerkomfort eller driftskobling med fire togsæt, er nu standset.

Den nye plan er den tredje IC4-plan på to år.

Beskeden stigning på tre år

Ser man på udviklingen i driftsstabiliteten over en lidt længere periode, sniger det aktuelle niveau sig kun lige op over niveauet, da schweiziske Prose gennemførte sin IC4-undersøgelse i efteråret 2014.

Dengang målte DSB MDBF-tallet på antallet af kørte kilometer mellem hvert teknisk problem, der forsinker toget mere end 4:59 minutter, frem for de aktuelle 2:59 minutter, som siden 2015 har været grænsen for et rettidigt tog.

Trods oprustning på værkstedet: IC4 er stadig DSB's ustabile bundskraber © Jonathan Herrik Trods oprustning på værkstedet: IC4 er stadig DSB's ustabile bundskraber

Læs også: IC4 præsterer ny bundrekord: Ringere end før redningsplan

IC4 præsterede dengang et MDBF-tal på 5.949 kilometer uden tekniske problemer, blot 310 kilometer mere end de 6.259 kilometer efter samme målestok i dag. Og DSB's målsætning fra dengang om at få de problemplagede tog op på 20.000 kilometer mellem tekniske problemer i 2019 synes i dag meget langt uden for rækkevidde, hvilket DSB da også erkendte i december.

Køreplanen knækker ved 3.000

DSB har ikke længere et konkret mål for driftsstabiliteten, men i stedet en nedre grænse på 3.000 kilometer mellem tekniske problemer, der forsinker toget med mere end 2:59 minutter.

»Vi har ikke et konkret måltal for MDBF, efter at vi i december ændrede målene for IC4. Nu skal vi bare have så mange tog som muligt i drift. Men MDBF-tallet må ikke komme ned under 3.000 kilometer, for så skal togene alt for ofte på værksted til, at køreplanen holder,« forklarer Anders Egehus.

Læs også: DSB: Ingen garanti for, at ny IC4-plan holder

Tilbage i december understregede DSB vel at mærke også, at det var med beskedne forventninger, man gav sig i kast med at forbedre IC4-togenes driftsstabilitet.

»Driftserfaringerne har vist, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem de gennemførte tiltag og udviklingen i IC4-togenes driftsstabilitet. Derfor er der fortsat risiko for, at driftsstabiliteten ikke kan forbedres. Hertil kommer, at der vil kunne opstå yderligere og endnu usete fejl, i takt med at IC4-toget anvendes i øget omfang,« advarer DSB i den reviderede IC4-plan fra december.

Jobopslag fra Jobfinder

image beaconimage beaconimage beacon