Du bruger en ældre browserversion. Brug en understøttet version for at få den bedste MSN-oplevelse.

En kvart milliard på vej til Aalborg som erstatning for aflyst letbane

Ingeniøren's logo Ingeniøren 24-08-2017 Henrik Vinther

Af en anmodning fra Transport-, Bygnings-, og Boligministeriet fremgår det, at der afsættes 250.000 til medfinansiering af en ny busrute gennem Aalborg, +BUS.

Oprindeligt skulle en letbane have løbet fra øst til vest gennem Aalborg centrum. Fra Væddeløbsbanen til Aalborg Universitetshospital. Der var endda sat penge af til projektet på finansloven i 2014, hvor den daværende SR-regering bevilligede 830 millioner til etableringen af, hvad der skulle have været Aalborg Letbane.

Men året efter punkterede V-regeringen, som i mellemtiden havde overtaget magten, Aalborg Kommunes drøm om at få en letbane på lige fod med Aarhus og Odense.

»Der stod vi så med en udfordring,« fortæller civilingeniør i Aalborg Kommune, Jesper Schultz.

»Vi mente, at vi var en letbaneby på lige fod med de andre, og vi har et kæmpe behov for at få opgraderet den kollektive trafik i centrum,« siger han.

For der var ifølge Schultz stærkt brug for på en eller anden måde at lette trafikpresset, særligt i Aalborg Midtby. Og i en by, som har danmarksrekorden i nettovækst, vil presset kun stige de kommende år.

En prognose udarbejdet af Aalborg Kommune forudser således, at det daglige trafikbehov vil stige med 400.000 kilometer.

Fri bane og grønt lys

En kvart milliard på vej til Aalborg som erstatning for aflyst letbane © Provided by Ingeniøren En kvart milliard på vej til Aalborg som erstatning for aflyst letbane

Der skal i det hele taget sørges for, at bussen kan komme relativt hurtigt gennem de områder, som typisk er plaget af stort pres fra trafikken. Flere veje omkring Boulevarden vil blive lukket for almen biltrafik, og samtidig skal der pilles lidt ved lysreguleringen, så bussen glider nemt gennem de aalborgensiske gader.

»Foreløbigt er planen, at vi skal optimere byens lysregulering, så bussen får grønt lys gennem byen,« siger Jesper Schultz.

»Samtidig vil vi gennemgå en større ændring af vejnettet i centrum, hvor flere af de veje, som leder ind til Boulevarden, enten vil blive lukket helt ned for biltrafik eller vil blive ensrettet,« siger Jesper Schultz.

Han slår dog fast, at intet er fastlagt endnu. Først skal pengene bevilliges til puljen af Finansudvalget, og derefter skal Aalborg Kommune søge om pengene. Samtidig har de et ønske om at gøre bussen længere, end det på nuværende tidspunkt er tilladt. For den maksimalt tilladte buslængde er på nuværende tidspunkt 18,75 meter, men hvis +BUS skal køre helt optimalt, skal den gerne op på en 20-25 meter.

»Vi i har noget tid at løbe på. Vejnettet skal etableres frem mod udgangen af 2021, og i samme ombæring er vi i dialog med trafikstyrelsen om at få ændret lovgivningen,« siger Jesper Schultz.

Jobopslag fra Jobfinder

image beaconimage beaconimage beacon