Du bruger en ældre browserversion. Brug en understøttet version for at få den bedste MSN-oplevelse.

Hemmeligholdt rapport om støj fra kampfly: Her er indholdet

Ingeniøren's logo Ingeniøren 07-12-2017 Kristoffer Lassen Jørgensen

I starten af ugen kom det frem, at regeringen vidste, at de nye F35-kampfly, der skal have hjem på Skydstrup luftbase, støjer mere end de nuværende F-16, og overskrider støjgrænserne i flere områder nær Skydstrup.

Disse oplysninger blev fremlagt i en ‘Støjrapport’, som ministeriet udarbejdede i 2015, og hvis konklusioner den daværende forsvarsminister Peter Christiansen modsagde, da han i 2016 afviste, at støj fra de nye F-35A ville blive et problem i Danmark.

Rapporten er nu offentligt tilgængelig, og tydeligggør støjproblemerne, som de nye kampfly bringer med sig til Skydstrup, samt at regeringen var bekendt med disse i 2015.

Overskridelser både dag og nat

I rapporten benyttes to forskellige beregningsscenarier, hvor F-35A'ernes støjforurening måles på støjbelastningen og maksimalværdien af støjen, og holdes op mod Miljøstyrelsens grænseværdier for støjbelastning. I det høje beregningsscenarie, der direkte bygger på tal fra Lockheed Martin, overskrider støjniveauerne klart grænseværdierne i flere repræsentativt udvalgte områder nær Skydstrup Flyvebase. Både med hensyn til maksimalværdierne og støjbelastningen.

»Beregning af støj med de leverede flyveprofiler (Beregning I) viser, at den beregnede støjbelastning overskrider den vejledende grænseværdi for boligområder (55 dB) ved Gabøl med 3 dB, Over Jerstal og den sydlige del af Skrydstrup med 4 dB. Den vejledende grænseværdi for spredt bebyggelse i det åbne land (60 dB) overskrides ved Uldal med 2 dB.

Læs også: Sådan har Forsvarsministeriet tryllet med tallene bag kampflyindkøbet

Den tilstræbte maksimalværdi på 80 dB for flyvninger om natten, overskrides ved Bevtoft, Gabøl, Hoptrup Kirkeby, Marstrup, Over Jerstal og Skrdstrup. Til sammenligning er støjbelastning fra Joint Strike Fighter højere end støjbelastning fra F-16 med op til 8 dB ved det nærmeste boligområde (Skrydstrup).«

Ingen scenarier lever op til grænseværdier

Det andet scenarie bygger på »optimerede flyveprofiler med henblik på at mindske støjbelastningen,« hvilket resulterer i mindre støj. Grænseværdier bliver dog stadig overskredet i flere områder.

Beregningerne er opgjort i programmet INM, og benytter hovedsageligt data fra Lockheed Martin. Resultaterne stemmer overens med tidligere opgørelse fra Pratt & Whitney, der har produceret motoren til Danmarks nuværende F-16 og de bestilte F-35A. De viste, at F-35A i en række situationer larmer betydeligt mere end Danmarks nuværende F-16.

Ingeniøren har bedt Forsvarsministeriets Kampflykontor om at forklare Støjrapportens resultater nærmere, men de har ikke villet kommentere.

kampfly_lden_1.png © Forsvarsministeriet kampfly_lden_1.png

Foto: Forsvarsministeriet

kampfly_lden_2.png © Forsvarsministeriet kampfly_lden_2.png

Foto: Forsvarsministeriet

lmax.png © Forsvarsministeriet lmax.png

Foto: Forsvarsministeriet

Her er kampflyenes hemmeligholdte støjrapport © Lockheed Martin Her er kampflyenes hemmeligholdte støjrapport

Jobopslag fra Jobfinder

image beaconimage beaconimage beacon