Ved at bruge denne tjeneste og relateret indhold accepterer du brug af cookies til analyseformål, tilpasset indhold og reklamer.
Du bruger en ældre browserversion. Brug en understøttet version for at få den bedste MSN-oplevelse.

Billig tunnel under Vejle Fjord er bedst for både mennesker og natur

Ingeniøren's logo Ingeniøren 19-05-2017 Ulrik Andersen

Mens partierne bag Togfonden og regeringen stadig ikke kan blive enige om, der skal bygges en ny baneforbindelse over Vejle Fjord, kommer Vejdirektoratet nu med en relativt klar indstilling: Skal forbindelsen bygges, så bør politikerne seriøst overveje at bore banen under fjorden i stedet.

‘Henset til projektets samlede størrelse og henset til, at de miljø- og landskabelige påvirkninger fra en tunnel er markant mindre, finder Vejdirektoratet, at det også vil være relevant at lade en tunnelløsning, linjeforslag D, indgå i de videre overvejelse,’ skriver vejdirektør Jens Holmboe i direktoratets indstilling, der netop er blevet sendt til Transport- Bygnings- og Bygningsudvalget.

© Vejdirektoratet

De tre broløsninger, som Vejdirektoratet har VVM-undersøgt, vil med de 40 meter høje gennemsejlingsfag fylde markant mere i landskabet end en tunnel. Fordi priserne er meget lig, bør folketingspolitikerne - såfremt forbindelsen skal opføres - overveje en tunnel, mener Vejdirektoratet. Foto: Vejdirektoratet

Tunnel er 250 mio. kr. dyrere

Direktoratet har VVM-undersøgt tre mulige broløsninger (A, B og C) og en tunnelløsning (D). En boret tunnel med to tunnelrør vil koste 5,23 mia. kr. inklusiv et risikotillæg på 30 procent, mens den foretrukne broløsning kan opføres for 4,97 mia. kr. ligeledes inklusiv et risikotillæg - en forskel på cirka 5 procent. Og på langt de fleste andre parametre er tunnelen en klar vinder.

Læs også: Dansk Folkeparti vil droppe 'vanvittig' togbro over Vejle Fjord

‘Linjeforslag D har højest score på alle naturparametre på nær for beskyttede naturtyper. Her er linjeforslag D vurderet, at være den dårligste af de fire linjeforslag. Det skyldes, at linjeforslag D vil inddrage større naturarealer i området syd for Vejle Fjord samt forudsætte omlægning af Sellerup Skovbæk. Linjeforslag D vil dog berøre Natura 2000-området mindst, da det underbores, og dermed får den højeste score af alle linjeforslagene,’ står der i den sammenfattende VVM-rapport.

For parametre i kategorien ‘Mennesker og samfund,’ vinder tunnelen også de fleste steder - med en enkelt vigtig undtagelse: Støj og luftkvalitet.

‘For støj og luftkvalitet skyldes den lave score, at godstogene stadig vil køre gennem Vejle by, hvor der ligger mange boliger tæt på banestrækningen, mens godstog i broløsningerne ikke mere føres gennem Vejle by.’

Droppede godstog gør tunnel billigere

Prisen for tunnelen er blevet drevet ned ved at øge hældningsgradienten til 35 promille. Det gør tunnelen for stejl til godstog, men betyder til gengæld, at tunnelen bliver kortere - og dermed billigere - og lettere at indpasse i landskabet. Foto: Vejdirektoratet

Grunden til, at tunnelen økonomisk kan konkurrere med bro-løsningerne er nemlig, at hældningen er blevet hævet til 35 promille. Skal et godstog kunne trække et tog op ad en tunnel, må hældningen ikke være over 15 promille, men det ville have krævet en meget lang tunnel, hvis det krav skulle overholdes ved Vejle. Derfor valgte Vejdirektoratet hurtigt at fokusere på en tunnelløsning, der ikke skal bruges af godstog.

Standardkravet til passagertog er, at hældningen ikke må overstige 25 promille, men efter at have konsulteret med Banedanmark fik Vejdirektoratet lov til at øge hældningsgradienten til 35 promille. Det skar yderligere af tunnelens længde og gjorde muligt at indpasse den i landskabet med større hensyn til følsomme naturområder syd for fjorden.

Beslutning i 2019

Uanset argumenterne for og imod de forskellige løsninger er det imidlertid op til partierne bag Togfonden, som forbindelsen er en del af, at beslutte, hvad der nu skal ske.

Læs også: Togfond-partier enige om at udskyde projekter

Lederen af et af forligsparterne, Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl, har tidligere truet med at opsige forliget om Togfonden, hvis de øvrige partier, Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten, holdt fast i Vejle Fjord forbindelsen. Sidste år blev partierne derfor enige om at udsætte beslutningen om Vejle Fjord forbindelsen til 2019.

Og der er ingen gode grunde til at udskyde beslutningen yderligere understreger Vejdirektoratet - lidt knudret - i indstillingen:

'Der har været gennemført en ekstern kvalitetssikring af VVM-undersøgelsen. Den overordnede konklusion af kvalitetssikringen er, at der ingen vægtige grunde er til, at der ikke kan træffes beslutning om at gå videre med projektet på baggrund af det fremlagte beslutningsgrundlag.'

Billig tunnel under Vejle Fjord er bedst for både mennesker og natur © Vejdirektoratet Billig tunnel under Vejle Fjord er bedst for både mennesker og natur

Jobopslag fra Jobfinder

image beaconimage beaconimage beacon