Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Τρόφιμα που έχουν απαγορευτεί σε διάφορα μέρη του κόσμου

Λογότυπο Lovefood Από Lovefood Team - Lovefood | Διαφάνεια 2 από 27: The US made the import of beluga caviar illegal after international producers failed to provide details of their plans to conserve the fish. The ban was imposed because the beluga fish is listed internationally as a species threatened with extinction. However, you can still get the high-end caviar in St. Petersburg, Russia.

Χαβιαρι

Οι ΗΠΑ θεώρησαν παράνομη την εισαγωγή του χαβιαριού beluga όταν οι διεθνείς παραγωγοί δεν τους ενημέρωσαν λεπτομερώς σχετικά με τους τρόπους διατήρησης του ψαριού. Η απαγόρευση εισαγωγής υιοθετήθηκε καθώς το ψάρι από το οποίο προέρχεται το συγκεκριμένο χαβιάρι θεωρείται διεθνώς είδος προς εξαφάνιση. Ωστόσο, μπορείτε να το βρείτε στην Αγ. Πετρούπολη, στη Ρωσία.
© Ekaterina_Minaeva / Shutterstock

More from Lovefood

image beaconimage beaconimage beacon