Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Australia - Feral

Λογότυπο [Do Not Use]DK Publishing[Do Not Use]DK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Feral

152 Haddrill Road, Baskerville, Western Australia, 6056

www.feralbrewing.com.au

The Swan Valley wine region outside Perth also boasts a handful of microbreweries, including Feral. The company’s logo features a feral pig—many of which roam the Aussie bush and are keenly sought after by hunters. Unusually, the flagship brew is a Belgian witbier which, fortunately, is free of any feral yeasts.


Feral White

beer style: Belgian Witbier
alcohol content: 4.5% ABV

Hazy, pale lemon; juggles delicate citrus and clove characters, with a crisp, tart finish.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon