Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Autumn - Pumpkins and Squash

Λογότυπο [Do Not Use]DK Publishing[Do Not Use]DK Publishing 2/7/2014 DKBooks
© Provided by DKBooks

Pumpkins and Squash

When to pick

Pick summer squash often. Leave pumpkins and winter squash until the foliage is dying back, harvest with 4in of the stem, and leave them in the sun for 1 week to cure .


Eat and store fresh

Store summer squash for up to 5 days in the fridge. Winter squash and pumpkins keep for up to 6 months in a cool, dark place.


How to preserve

Both varieties can be used in chutneys, pickles, and relishes.


Freezing options

Slice, blanch briefly, cool, and freeze summer squash for up to 6 months. Cut pumpkin and winter squash into chunks and freeze raw for up to 6 months.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon