Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Blending Herbs and Spices - Herb Mixtures

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Herb Mixtures

Dried or fresh herbs can be used in many combinations. The composition of even the classic mixtures is usually determined by the kind of dish they are to go with – a guiding principle, whether in European bouquets garnis, Iranian blends, or Latin American blends in which spices are often included with the herbs.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon