Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

British Isles - Brains

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Brains

Crawshay Street, Cardiff, Glamorgan, Wales, CF10 1SP

www.sabrain.com

A major force in regional brewing, Brains is tremendously proud of its Welsh heritage. Ales are produced in a traditional fashion at the company’s landmark Cardiff Brewery, to which it was relocated in 2000 from the nearby Old Brewery, where the famous “pint of Brains” had been produced for more than 100 years.


Brains Sa Gold

beer style: Best Bitter
alcohol content: 4.2% ABV

Its spirit aroma blends gentle malt and spiced hop with malt-rich and fruit flavors.


Brains Bitter

beer style: Bitter
alcohol content: 3.7% ABV

Rich amber color, with subtle malt and crisp hop aromas. Well balanced, with some bitterness.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon