Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

British Isles - Camerons

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Camerons

Hartlepool, County Durham, England, TS24 7QS

www.cameronsbrewery.co.uk

Camerons has been brewing under various ownerships since 1865. Its brewing hall is remarkable, with magnificent Italian marble walls and fine wrought-iron detailing, while the water is drawn from its own well.


Brewing secret

A microbrewery for cask ale experimentation and short runs also operates at the site.


Strongarm

beer style: Strong Bitter
alcohol content: 4.7% ABV

Well-rounded ruby red ale, with a malt and hop balance, developing a fruity flavor.


Nimmo’s XXXX

beer style: Bitter
alcohol content: 4.4% ABV

A light golden beer, with a well-weighted malt and hop character and lingering aftertaste.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon