Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Cakes and Pastries - Pastry

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks
© Provided by DKBooks

© Provided by DKBooks

Baked shortcrust pastry has a crisp and firm, but light texture.

© Provided by DKBooks

© Provided by DKBooks

Rough puff pastry dough produces delicate layers of butter-rich pastry.

Photo: Baked shortcrust pastry has a crisp and firm, but light texture. © Provided by DKBooks Baked shortcrust pastry has a crisp and firm, but light texture.

Photo: Rough puff pastry dough produces delicate layers of butter-rich pastry. © Provided by DKBooks Rough puff pastry dough produces delicate layers of butter-rich pastry.

Pastry

There is nothing wrong with using ready-made pastry when you want to make a quick tart or pie, but making your own melt-in-your-mouth pastry is very satisfying. Once you master making and using these basic pastries, you’ll have great scope for expanding your sweet and savory baking repertoire.


Shortcrust Pastry

For anyone new to pastry-making, this is the recipe to start with. This rich, crisp pastry is easy to make and used for both sweet and savory dishes, such as these

Sweet and savory tarts and tartlets

Sweet and savory pies

Quiches and flans

Cornish pasties


Rough puff pastry

This flaky, butter-rich pastry is quicker and easier to make than traditional puff pastry, and can be used in any recipe calling for puff pastry, such as this

Meat, fish, and fruit pies

Fish or meat cooked in pastry

Vol-au-vents

Fruit turnovers

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon