Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

China - Yanjing

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Yanjing

9 Shuanghe Road, Shunyi District, Beijing, China

www.yanjing.com.cn

The last remaining large independent brewer in China, Yanjing often rouses the attention of the global brewers. Over the past 25 years Yanjing has developed into one of the largest beer producing enterprises in China. It operates 20 other breweries on the China mainland, and its output is predicted to reach 1.1 billion gallons (5 million kiloliters) by 2010.


Yanjing Beer

beer style: Lager
alcohol content: 5% ABV

A sweet, golden syrup nose, it has overlays of biscuits and corn and pours a sun burst yellow into a glass. The brewing water is said to be from unpolluted mineral water deep under the Yanshan mountain.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon