Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Czech Republic - Kutná Hora

Λογότυπο [Do Not Use]DK Publishing[Do Not Use]DK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Kutná Hora

U Lorce 11, 284 15, Kutná Hora, Czech Republic

www.drinksunion.cz

The heritage-rich town of Kutná Hora bought its brewery in 1589 and ran it for 360 years until nationalization brought it under government control. It returned briefly to town ownership in 1992 and is now operated by the Drinks Union group. The brewery’s beers are sold at many local restaurants and bars.


Dačický Svĕtlý Ležák

beer style: Pilsner
alcohol content: 4.1% ABV

A classic and popular Bohemian beer, lavishly malted with a compatible medium bitterness.


Lorec Special Lager

beer style: Premium Lager
alcohol content: 6.1% ABV

Pleasantly and distinctly hop-bittered, with a sweetness emerging from its generous malt layers.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon