Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Finland - Hartwall

Λογότυπο [Do Not Use]DK Publishing[Do Not Use]DK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Hartwall

Atomitie 2a, FI-00371, Helsinki, Finland

www.hartwall.fi/en

Hartwall, part of the Heineken Group, has breweries in Lahti and Tornio. Brands include Hartwall Jaffa, Hartwall Novelle, Upcider, Lapin Kulta, and Karjala beers. Victor Harwall founded it in 1836 as the first mineral water supplier in Scandinavia. Brewing began in 1966 with Karjala beer—its Karelian name and logo defied the Soviet Union, then occupying much of the region.


Lapin Kulta Premium

beer style: Lager
alcohol content: 4.5% ABV

Crisp and smooth; now brewed to a new recipe using only natural ingredients, and with more malts and hops in the mix.


Karjala IVB

beer style: Strong Lager
alcohol content: 8% ABV

Golden, strong lager with a generous head; smooth malts and hops give a robust character.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon