Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

France - Au Baron

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Au Baron

2 rue du Piémont, 59570, Gussignies, France

aubaron@wanadoo.fr

Set on a riverbank in a charming valley, this microbrewery and restaurant has been owned by the Bailleux family since the 1970s. It’s a delightful place, where you can take a tour of the brewery, dine on grilled meat or fish, and sample beers such as the Cuvée des Jonquilles—a brew as golden as the daffodils after which it is named.


Cuvée des Jonquilles

beer style: Ale
alcohol content: 5% ABV

Strong but thirst-quenching, this ale is packed with delicious flavors of citrus and exotic fruits.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon