Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Freezing - Making Freezer Jam

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Uncooked freezer jams are a great solution for anyone who wants fresh-tasting, low-sugar spreads. Very ripe, juicy fruits, especially those low in acid that are difficult to set properly , are ideal as thickened purées.


Gelling agents

This method uses agar, a healthy, tasteless, Japanese gelling agent, made from seaweed, which is available in health food stores and some supermarkets. The agar gives these quick jams a jelly-like set; they can be used, thawed on toast, desserts, or yogurt.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon