Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Germany - Altöttinger

Λογότυπο [Do Not Use]DK Publishing[Do Not Use]DK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Altöttinger

Altöttinger Hell-Brau, Herrenmühlstr. 15, 84503, Altötting, Germany

www.altoettinger-hellbraeu.de

The Bavarian town of Altötting is home to the Altötting Madonna, a world-famous pilgrimage site. In 1890 Georg Hell expanded production at a local brewery to help cater to thirsty pilgrims. Today the brewery produces eight different beers.


Brewing secret

The finest hops and best German malts are used.


Bayerische Dunkel

beer style: Dunkel
alcohol content: 5.2% ABV

Roasty and malty taste, but fresh, and with a long finish. A dark specialty with its own character.


Fein-Herb

beer style: Lager
alcohol content: 5% ABV

The best malts, combined with a careful selection of hops, produce an exceptionally dry, fine taste.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon