Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Germany - Bischoff

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Bischoff

Wellerhof, 50321, Brühl, Germany

www.bischoff-koelsch.de

This privately owned brewery was established in farm buildings at the beginning of the 1960s, in an area of Brühl, near Cologne, that has been inhabited since Roman times.


Brewing secret

The brewery’s kölsch is a specialty of the Cologne region and is traditionally served in a tall, narrow glass.


Bischoff Kölsch

beer style: Kölsch
alcohol content: 4.9% ABV

Clear golden color; fresh and sweet, with light notes of hops.


Radler

beer style: Beer Blend
alcohol content: 2.5% ABV

Clear yellow in color, with lemonade-citrus aromas. It is sparkling and very refreshing.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon