Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Germany - Bischofshof

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Bischofshof

Heitzerstr. 2, 93049, Regensburg, Germany

www.bischofshof.de

The Bischofshof brewery started life attached to Regensburg Cathedral. Records show that it was brewing in 1230 for the Bishop. At the beginning of the 20th century, it moved to a new location in order to expand. Nowadays, Bischofshof beer is produced in one of the most modern facilities in the brewing industry.


Weissbier Hell

beer style: Wheat Beer
alcohol content: 5.1% ABV

An old Bavarian specialty: fresh, clear, sparkling, and slightly sweet—in a pleasant way.


Bischofshof Pils

beer style: Pilsner
alcohol content: 5.1% ABV

Creamy foam and a light, sparkling start. Good bitter taste; light aromas of fine hops.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon