Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Germany - Bitburger

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Bitburger

Römermauer. 3, 54634, Bitburg/Eifel, Germany

www.bitburger.de

Founded in 1817, Bitburger is a pilsner specialist. It is well known through international sponsorship of sporting events, and is widely regarded as the best brewery for pilsner on draft.


Brewing secret

The company always uses two-row summer barley, and its testing brewery is unique in Germany.


Premium Pils

beer style: Pilsner
alcohol content: 4.8% ABV

A clear, typical pilsner with a light, bitter taste; smooth, but very dry. On draft it is fresh and elegant.


Bitburger Light

beer style: Pilsner
alcohol content: 2.8% ABV

The light sister of the premium. Though only 2.8% ABV, it is full-bodied, with a fresh cask taste.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon