Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Germany - Darmstädter

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Darmstädter

Goebelstr. 7, 64293, Darmstadt, Germany

www.darmstaedter.de

The brewery stands next to the train station in Darmstadt—hence the train logo, used since 1847, and the animated steam engine on its website.


Brewing secret

A revolution in the company’s history was the complete change-over of all bottles to clip-tops in the year 2000.


Pilsner

beer style: Pilsner
alcohol content: 4.8% ABV

A clear and elegant beer. A large amount of fine hops make this a typical pilsner: fresh and dry with a good bitter aroma.


1847 Zwickelbier

beer style: Lager
alcohol content: 4.8% ABV

Unfiltered and cloudy with subtle aromas of fine malt and a smooth, yeasty taste.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon