Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Germany - Dithmarscher

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Dithmarscher

Oesterstr. 18, 25709, Marne Holstein, Germany

www.dithmarscher.de

This brewery, on the east coast of Schleswig-Holstein, has been operating for more than 230 years. It started as a small home brewery; today it is bigger, but the beers are still handmade.


Brewing secret

The sparkle comes from using the charmant method of pressurized fermentation, and the addition of dry, fresh carbonic acid.


Dithmarscher Dunkel

beer style: Dunkel
alcohol content: 4.9% ABV

This beer has a full-bodied charmant character and a spicy taste with notes of roastiness. A typical color: dark mahogany.


Dithmarscher Pils

beer style: Pilsner
alcohol content: 4.8% ABV

A mild and spicy beer, golden-yellow in color, slightly sparkling.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon