Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Germany - Kitzmann

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Kitzmann

Südliche Stadtmauerstr. 25, 91054, Erlangen, Germany

www.kitzmann.de

The Kitzmann brewery in Erlangen near Nuremberg began brewing beer in 1733, but it took another 100 years for the business to really take off. Subsequent generations have ensured the loyalty of drinkers by adhering to the old traditions of this great brewing city through the years.


Kitzmann Kellerbier

beer style: Kellerbier
alcohol content: 4.9% ABV

This is a really old-fashioned beer: unfiltered, cloudy, with fine aromas of hops and a malty finish.


Kitzmann Urbock

beer style: Bock
alcohol content: 7.1% ABV

A rounded, fine bock, which is rather heavy in taste, but well balanced between hops and malt, and with a smooth foam.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon