Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Germany - Schwarzbach

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Schwarzbach

Schleisinger Str. 27, 98673, Schwarzbach, Germany

www.schlossbrauerei-schwarzbach.de

The owner of the Schwarzbach restaurant was the first to brew beer on this site—during the occupation of the Würzburg bishop’s troops in 1400. During wars and revolutions, the brewery was destroyed and rebuilt. It was nationalized by the GDR in 1949. The story has begun afresh since the Reunification of Germany in 1990.


Sonnen Weisse

beer style: Wheat Beer
alcohol content: 5% ABV

Sparkling-fresh with a typical taste of yeast, sweetness, and fine hops. The appearance is golden-yellow and slightly cloudy.


Raubritter Dunkel

beer style: Dunkel
alcohol content: 5% ABV

Dark and malty, this beer is full-bodied, smooth, and the favorite of more than just the knights….

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon