Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Germany - Streck

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Streck

Ludwig-Jahn-Str. 11, 9745, Ostheim, Germany

www.streckbier.de

In 1718 Peter Streck started brewing beer mainly for his own family. Soon, though, other people clamored to buy his brews. In 1884 the brewery began to acquire technical equipment. By 2000 the 10th generation was in control of the company. The Strecks are already planning how to celebrate their 300th anniversary in 2018.


Ostheimer Dunkel

beer style: Dunkel
alcohol content: 4.5% ABV

Dark amber from special malts, this beer has a malty aroma and is full-bodied and pleasant.


Weizenbock

beer style: Bock
alcohol content: 7.1% ABV

A naturally cloudy, amber-colored beer, sparkling and fresh, with some sweetness and light bitters of hops.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon