Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Italy - Cittavecchia

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Cittavecchia

Z.A. Stazione di Prosecco 29/E, 34010, Sgonico, TS, Italy

www.cittavecchia.com

Cittavecchia was founded in 1999 in this wine-producing village between Trieste and the Slovenian border. Former home brewer Michele Barro was compelled by his passion for good beer to leave his job as designer and take up brewing full time. Now his lagers and ales are sold in the region’s best restaurants and bars.


Formidable

beer style: Strong Dark Ale
alcohol content: 8% ABV

Strong, fruity, Belgian-style ale with liquorice notes. George Simenon’s sleuth Maigret drank his beer from a formidable two-pint (liter) tankard.


San Nicolò

beer style: Spiced Ale
alcohol content: 6% ABV

Amber ale, generously spiced with cardamom, brewed once a year for Saint Nicholas’s Day.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon