Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Italy - Montegioco

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Montegioco

Frazione Fabbrica 1, 15050, Montegioco, AL, Italy

www.birrificiomontegioco.com

Riccardo Franzosi, who left a secure job in the family construction firm to assemble his own beers, is one of the most eclectic brewers in Italy. He brews a wide range of regular and seasonal ales, using local products—cherries, peaches, and blueberries.


Brewing secret

The coriander he uses comes from his neighbour’s garden.


Dolii Raptor

beer style: Strong Ale
alcohol content: 8.5% ABV

Matured in Barbera wine barrels for over six months, then re-fermented with white wine yeasts.


Quarta Runa

beer style: Sour Peach Ale
alcohol content: 7% ABV

Volpedo peaches are heated in an oven before fermentation for extra “peachiness.” The sourness comes from wild yeasts on the peach skins.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon