Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Jam - Storing & Using Jam

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks
Photo: Safe storage - Once you’ve made and potted your jam, be sure to label the jars clearly with the date. Keep in a cool, dark place, and store in the refrigerator after opening. © Provided by DKBooks Safe storage - Once you’ve made and potted your jam, be sure to label the jars clearly with the date. Keep in a cool, dark place, and store in the refrigerator after opening.

© Provided by DKBooks

© Provided by DKBooks

© Provided by DKBooks

© Provided by DKBooks

Safe storage - Once you’ve made and potted your jam, be sure to label the jars clearly with the date. Keep in a cool, dark place, and store in the refrigerator after opening.

Storing & Using Jam

Delicious ways to use fruit jam

Baked Jam Roll

This warm, comforting family favorite tastes great with strawberry or any other fruit jam


Sherry Trifle

Vary this traditional dessert by using a different flavored fruit jam each time you make it


Victoria Sponge Cake

Always popular for tea, homemade fruit jam and whipped cream make a luscious filling


Raspberry Sablés

With a thin layer of jam between butter-rich cookies, these are irresistible with tea or coffee

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon