Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Laos - Lao Brewery

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Lao Brewery

Km 12 Thadeua Road, Vientiane, Laos

www.beer-lao.com

The Lao Brewery began production in 1973 and was originally known as Brasseries et Glaci è res du Laos. Two years later, in 1975, it became state owned. In 2002, Carlsberg and TCC, a Thai company, each agreed to acquire a 25 percent stake in Lao Brewery; the remaining shares are still held by the Laos government.


Beerlao

beer style: Lager
alcohol content: 5% ABV

Described as Asia’s best beer, Beerlao has a pleasant sweetness. Light bitterness, with hints of honey.


Beerlao Dark

beer style: Lager
alcohol content: 6.5% ABV

Reddish brown it is full of sweet toffee and toast flavors. A short but warming finish.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon