Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Main Meals - Griddled Chicken and Potato Salad

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks
Photo: The chicken could also be served with a green salad or on a bed of rice. © Provided by DKBooks The chicken could also be served with a green salad or on a bed of rice.

Sharp knife

Photo: Tongs © Provided by DKBooks Tongs

Griddle

Photo: Griddle © Provided by DKBooks Griddle

Tongs

The chicken could also be served with a green salad or on a bed of rice.

Griddled Chicken and Potato Salad

This healthy dish is really easy to make, and bursting with color and flavor!

Marinating 30 mins


Equipment

large shallow dish

tablespoon

plastic wrap

griddle (or frying pan)

tongs

small sharp knife

cutting board

medium saucepan

salad bowl

Serves 4


Food facts

A griddle is similar to a frying pan but it is usually square and has a ridged base. It is sometimes called a grill pan. This design makes griddling a healthier way of cooking because most of the fat collects in the ridges of the pan, rather than in the food itself. Meat, fish, and vegetables can all be cooked on a griddle. As well as being a healthy way to cook, griddling gives food a delicious, slightly barbecued flavor.


Helpful hints

To check that the chicken is thoroughly cooked, insert a skewer or the tip of a knife into the thickest part—there should be no sign of any pink. If the chicken is not completely done, cook it for another minute or two.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon