Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Pesach - Haroset

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks
Photo: You can add strips of orange peel to your haroset, for more flavor. © Provided by DKBooks You can add strips of orange peel to your haroset, for more flavor.

You can add strips of orange peel to your haroset, for more flavor.

Haroset

Much of the seder is about the bitterness and sorrow of life in Egypt under Pharaoh. While haroset (pronounced ha-ROH-set) looks like the mortar that the Israelites used to build Egyptian cities, it tastes sweet to celebrate being freed from Egypt. Here are two different ways to prepare it: Ashkenazic (which is not cooked) and Sephardic (which is).

“Every Jewish community around the world has its own tradition of how to make haroset. Some are sweet, others are more tart or even spicy.” –Rabbi Ozur Bass

Ashkenazic

Sephardic

Both of these recipes are pareve, and can be served with meat, dairy, or other pareve foods.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon