Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Put a Lid on it - Flavor Footprint - West Indies-Caribbean

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks
Photo: Signature ingredients - Top row (left to right): tamarind, limes, nutmeg; second row: ginger, guavas, orange; third row: coconut, allspice, garlic; bottom row: curry powder, chiles, oregano. © Provided by DKBooks Signature ingredients - Top row (left to right): tamarind, limes, nutmeg; second row: ginger, guavas, orange; third row: coconut, allspice, garlic; bottom row: curry powder, chiles, oregano.

Signature ingredients - Top row (left to right): tamarind, limes, nutmeg; second row: ginger, guavas, orange; third row: coconut, allspice, garlic; bottom row: curry powder, chiles, oregano.

Flavor Footprint - West Indies-Caribbean

The flavors of the West Indies reflect the region’s complex history. Allspice and Scotch bonnet peppers, for example, originated in the islands, while bananas and coconuts were brought by Europeans, and the widely popular curry powder arrived with Indian indentured servants who were brought in to work the plantations after slavery had ended. From this melting pot of ingredients has come a group of distinctive, boldly flavored cuisines. Just try a couple of the dishes here, and you’ll bring the ease and excitement of the islands right into your kitchen.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon