Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Salads - Quick Salads - Buy-and-Arrange Ideas to Create Simple Salads

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

With just a few raw ingredients, some washing, a little chopping, and a quickly mixed dressing, you can create a range of enticing, fresh salads. Try any of the ideas here as a quick alternative to the other salad dishes featured in this chapter. These short recipes are just a guide, so experiment with different leaves and dressings.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon