Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Savory Preserves - Making Cold Pickles

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Cold pickling is a simple process: vegetables are first salted to draw out moisture to avoid diluted vinegar and thus keep them crisp, and then they are pickled in cold vinegar. Use small Kirby cucumbers or cornichons for this recipe.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon