Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Savory Preserves - Making Relish

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

As its name implies, relish packs a tangy punch of flavor. Made from diced fruit or vegetables, it is part pickle, part chutney, but cooked for a shorter time than a chutney. It is a classic accompaniment to barbecued food and burgers.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon