Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Sides and Snacks - Flavored Oils for Grill Bread

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks
© Provided by DKBooks

Flavored Oils for Grill Bread

When your bread comes hot off the grill , drizzle it with one of these oils and set it out along with the rest of the oil for dipping, and you’ve got a spectacular, slightly unusual appetizer. These oils will all keep for up to a week, covered and refrigerated. But since the oil will partially congeal when it’s cold, remember to let it sit out to re-liquefy for about 15 minutes before serving.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon