Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

South Africa - Shongweni / Robson’s

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Shongweni / Robson’s

B1 Shongweni Valley, Shongweni, near Durban, KwaZulu-Natal, South Africa

www.shongwenibrewery.com

Shongweni mainly produces bottle-conditioned beers, using the infusion mash technique and fermentation in open-top vessels. All its beers are unfiltered and unpasteurized. The family-owned brewery stands out in a local market dominated by mass-produced lagers. It exports to the UK and elsewhere.


Robson’s Durban Pale Ale

beer style: India Pale Ale
alcohol content: 5.7% ABV

Brewed with Pale malt, and Cascade and Challenger hops. Crisp, fruity, and well-balanced.


Robson’s East Coast Ale

beer style: Golden Ale
alcohol content: 4% ABV

A smooth and refreshing golden ale, made with a single malt variety along with Brewers Gold and Challenger hops.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon