Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Spring - Lettuce

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks
© Provided by DKBooks

Lettuce

When to pick

Pick leaves when young, glossy, and crisp-looking, picking the outer leaves first. Harvest when the heart is large but firm. “Cut and come again” varieties can be harvested as needed.


Eat and store fresh

Eat as soon as possible for the sweetest flavor. Keep individual heads, unwashed, in the fridge for up to 3 days. “Cut and come again” leaves can be washed, dried, and stored in a plastic bag for up to 3 days in the fridge.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon