Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Spring - Radishes

Λογότυπο [Do Not Use]DK Publishing[Do Not Use]DK Publishing 2/7/2014 DKBooks
© Provided by DKBooks

Radishes

When to pick

Radishes can be ready to harvest within 4 weeks of planting. The larger they grow, the hotter they taste. Pick them small, firm, and before they turn woody.


Eat and store fresh

Best eaten washed and trimmed, the day they are picked. Store in a fridge for up to 3 days, and refresh in cold water before eating, to crisp them up.


How to preserve

Radishes can be used as an ingredient in pickles and relishes.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon