Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Spring - Swiss chard

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks
© Provided by DKBooks

Swiss chard

Swiss chard is a marvelous plant that will reward you with months of green leaves once established. In recipes it can be substituted for spinach, but remove the tough central ribs.


When to pick

Pick Swiss chard at any stage: the tiny leaves can be used raw, the bigger ones cooked. Cut the leaves 3/4–11/4in (2– 3cm) above the base to encourage regrowth.


Eat and store fresh

Baby chard is best eaten immediately if used raw in a salad. Bigger leaves can be rinsed, dried, and kept in a plastic bag in the fridge for up to 3 days.


Freezing options

Rinse and shred the leaves, blanch for 1–2 minutes, cool in ice water, squeeze out excess water and freeze for up to 12 months.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon