Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Sri Lanka - Lion Brewery

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Lion Brewery

254 Colombo Road, Biyagama, Sri Lanka

www.lionbeer.com

The company’s best-known beer is the bottle conditioned Lion Stout. The beer is brewed from British, Czech, and Danish malts, with Styrian hops and an English yeast strain. All the ingredients are transported along precarious roads to the brewery, located 3,500 ft (1,000 m) above sea level in the midst of tea plantations.


Lion Stout

beer style: Stout
alcohol content: 8% ABV

A world-class beer, with pruney, mocha aromas and flavors. It has a tarlike oiliness of body and a peppery, bitter-chocolate finish. The alcohol gives it a long warming finish.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon