Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Steaks, Chops, and Ribs - Flavor Footprint - Mexican-Latin

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks
Photo: Signature ingredients - Top row (left to right): fresh chiles, dried chiles, cilantro; second row: coriander, lime, oregano; third row: avocado, annatto seeds, garlic; bottom row: cumin, bay leaves, orange. © Provided by DKBooks Signature ingredients - Top row (left to right): fresh chiles, dried chiles, cilantro; second row: coriander, lime, oregano; third row: avocado, annatto seeds, garlic; bottom row: cumin, bay leaves, orange.

Signature ingredients - Top row (left to right): fresh chiles, dried chiles, cilantro; second row: coriander, lime, oregano; third row: avocado, annatto seeds, garlic; bottom row: cumin, bay leaves, orange.

Flavor Footprint - Mexican-Latin

A prime characteristic of Mexican cooking is the expert and varied use of a huge range of chiles, both fresh and dried. This distinguishes it from many other Latin American cuisines, which are not particularly spicy. But most do share a reliance on the herbs cilantro (or culantro, a local variant) and oregano, the spices cumin and bay, the juice of oranges and limes, and large quantities of garlic, among other ingredients. If you’re unfamiliar with the dynamic cuisines of Latin America, the complex flavors of these simple combinations are going to bring you very pleasant surprises.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon