Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Summer - Blueberries

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks
© Provided by DKBooks

Blueberries

When to pick

Pick blueberries when they are dark purple, with their blush starting to fade, and they are full of juice but still firm. If in doubt, try one to test for sweetness.


Eat and store fresh

Eat blueberries within 2 days of picking if using raw, or store in the fridge for up to 3 days if you are cooking them.


How to preserve

Blueberries can be made into jams and jellies. They can also be canned or used in cordials and syrups.


Freezing options

Open freeze whole on trays, as a cooked or uncooked purée, as a freezer jam, or blanched or poached in sugar syrup .

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon