Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Summer - Cilantro

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks
© Provided by DKBooks

Cilantro

When to pick

Pick cilantro when it is young and before the leaves start to yellow or become too large. If growing for seeds, leave the flower heads to dry on the plant before harvesting.


Eat and store fresh

Keep cilantro in a glass of water, in or out of the fridge, or wrapped in damp kitchen paper in the fridge for 2–3 days. Use fresh whenever possible.


How to preserve

Use cilantro in a pesto and store in the fridge for up to 2 weeks. Alternatively, dry the leaves flat or hang them to dry for 2 weeks, then store in sealed glass jars for up to 6 months .


Freezing options

Freeze in a herb butter or by adding oil and putting into freezer bags, or by freezing in ice cubes.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon