Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Summer - Lavender

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks
© Provided by DKBooks

Lavender

When to pick

Pick the flower heads or stems of lavender (if drying) when they first open. The leaves can be picked at any time and used sparingly for cooking.


Eat and store fresh

Lavender can be stored in a glass of water, in or out of the fridge, for up to 5 days. Use the leaves like rosemary to accompany roast lamb, or to add a wonderful aroma to baked goods.


How to preserve

Dry the picked flower heads on muslin for 3 weeks and store in sealed glass jars for up to 6 months , or tie whole bunches with string and hang up to dry.


Freezing options

Freeze chopped flowers with water in ice cube trays, and use in drinks and to flavor syrups, jellies, and baked goods.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon