Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Summer - Okra

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks
© Provided by DKBooks

Okra

When to pick

Pick okra often to encourage regrowth. It is ready to harvest when no more than 3in (7.5cm) long, and glossy green. It can become woody if left to grow larger.


Eat and store fresh

Eat okra as soon as possible after picking, or store for up to 2 days in the fridge. Tiny okra can be eaten raw, bigger ones should be cooked.


How to preserve

Use okra as an ingredient in chutneys, pickles, and relishes.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon