Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Summer - Oregano

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks
© Provided by DKBooks

Oregano

When to pick

Use oregano leaves at any stage of their growth. However, they are best if picked just before the plant flowers. Harvest whole stems for drying or to be used in a bouquet garni.


Eat and store fresh

Pick and use fresh. Alternatively, store in a glass of water, in or out of the fridge, or wrapped in damp paper towels in the fridge for 2–3 days. Use raw in salads or as a stuffing for fish dishes.


How to preserve

Use oregano in a pesto and store in the fridge for up to 2 weeks. Alternatively, dry the leaves flat or hang them to dry for 2 weeks, then store in sealed glass jars for up to 6 months .


Freezing options

Freeze in an herb butter, or by adding oil and putting into freezer bags, or by freezing in ice cubes .

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon