Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Summer - Peppers

Λογότυπο [Do Not Use]DK Publishing[Do Not Use]DK Publishing 2/7/2014 DKBooks
© Provided by DKBooks

Peppers

When to pick

You can harvest peppers when they are still under-ripe (green), nearly ripe (yellow), or ripe (red). Generally the riper the pepper the sweeter the taste.


Eat and store fresh

Raw red peppers taste their best if eaten immediately, but all types of peppers will store well in the bottom of the fridge for up to 5 days.


How to preserve

Chutneys, pickles, and relishes are all good ways of preserving peppers. Char-grilling or roasting, or peeling and preserving in oil is another option.


Freezing options

Peppers can be frozen if they are first griddled, then cooled, and stored in batches for up to 6 months. They also make good freezer pickles.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon