Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Summer - Red Currants

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks
© Provided by DKBooks

Red Currants

When to pick

Red currants ripen on the bush after they turn red, so always taste before picking; they should taste sharp, almost sour, and look slightly translucent.


Eat and store fresh

Eat raw in a mixed summer fruit salad, as soon as possible after picking. They will keep for up to 3 days in the fridge before cooking.


How to preserve

Serve red currant jelly with lamb or game, and stir into gravies and stews for sweetness. Red currants can also be bottled and used in cordials and syrups.


Freezing options

Open freeze whole on trays, as a cooked or uncooked purée, as a freezer jam, or blanched or poached in sugar syrup .

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon